تامین و تدارک 2300 تن انواع کودهای کشاورزی برای فصل زراعی آتی در استان آذربایجان غربی


تاریخ ارسال :

۵ اسفند ۱۴۰۲

تامین و تدارک 2300 تن انواع کودهای کشاورزی برای فصل زراعی آتی در استان آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

 


محمود مظلومی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی اعلام نمود: در بهمن ماه 1402 مقدار 2300 تنانواع کودهای کشاورزی که بخش عمده آن کود اوره می‌باشد، تامین و در انبارهای این شرکت در استان تخلیه شده است. این مقدار کود پس از طی مراحل کیسه گیری به کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی حمل و آماده تحویل به کشاورزان استان آذربایجان غربی برای استفاده در فصل زراعی آتی است.