حضور مدیر در جلسه کمیته فنی تغذیه گیاهی


تاریخ ارسال :

۱۵ اسفند ۱۴۰۲

حضور مدیر در جلسه کمیته فنی تغذیه گیاهی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنانکمیته فنی تغذیه گیاهی استان سمنان در سالن جلسات شاهی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان برگزار شد
محمود خدابخشی مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان با ارائه گزارشی از فروش کود در سال جاری در این جلسه حضور داشت
این جلسه به ریاست مشیری برگزار شد