بازدید از غرفه های نمایشگاه روایت پیشرفت


تاریخ ارسال :

۱۹ اسفند ۱۴۰۲

بازدید از غرفه های نمایشگاه روایت پیشرفت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی؛

 مهندس عطائی مدیر استان به همراه دکتر قنبری رئیس سازمان جهاد خراسان رضوی و مهندس راستین مسئول روابط عمومی شرکت از غرفه های نمایشگاه روایت بازدید نمودند.

لازم به ذکر است در این نمایشگاه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان در غرفه وزارت جهاد حضور فعال داشت.