برگزاری جلسه باشگاه کشاورزان در همدان


تاریخ ارسال :

۲۷ آبان ۱۳۹۶

برگزاری جلسه باشگاه کشاورزان در همدان

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدانجلسه ای با حضور مهندس دشتی، مسئول باشگاه کشاورزان مدیریت بازاریابی و امور مشتریان و مهندس فضلی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان و سایر کارکنان حوزه بازرگانی و مالی با موضوع باشگاه کشاورزان برگزار گردید.

در ابتدای جلسه مهندس فضلی گزارش کاملی از زمان تاسیس باشگاه و اقدامات انجام شده تاکنون و برنامه های آتی باشگاه کشاورزان ارائه نمودند

سپس مهندس دشتی سخنان مبسوطی در رابطه با باشگاه کشاورزان بیان داشتند و خاطر نشان کردند که اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته و در آینده نیز باید با جدیت اهداف باشگاه تا تحقق کامل پیگیری گردد


در ادامه به مسائل و مشکلات پیش رو در این زمینه پرداخته شد که جناب آقای دشتی راهنمایی های لازم را بیان داشتند

  گزارش مکتوب از اقدامات انجام شده در باشگاه کشاورزان استان همدان توسط این مدیریت در فایل پیوست قابل مشاهده است.

اقدامات انجام شده در راستای تحقق طرح باشگاه کشاورزان