تامین و توزیع 20تن کود پتاس در گلوگاه استان مازندران


تاریخ ارسال :

۱۴ مهر ۱۳۹۸

تامین و توزیع 20تن کود پتاس در گلوگاه استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندرانمدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع20  تن کود کشاورزی از نوع پتاس در شهرستان گلوگاه در نیمه نخست سال جاری خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: کود پتاس تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 10کارگزار توزیع تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان گلوگاه توزیع شد.