پیگیری یارانه گندم و جو از مدیر زراعت سازمان


تاریخ ارسال :

۲۱ مهر ۱۳۹۸

پیگیری یارانه گندم و جو از مدیر زراعت سازمان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 


مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از برگزاری جلسه با مدیر زراعت سازمان  خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این خبر افزود: به منظور پیگیری یارانه بذور معاون شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز جاسه ای با مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی برگزار نمودند.