پیش بینی تولید 300 تن گندم در نور استان مازندران


تاریخ ارسال :

۱ آبان ۱۳۹۸

پیش بینی تولید 300 تن گندم در نور استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندرانمدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به نقل از مدیرجهادکشاورزی شهرستان نور از پیش بینی تولید 300 تن محصول زراعی گندم در این شهرستان در سال جاری خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود :

در حال حاضر کودهای پرمصرف مورد نیاز برای کشت گندم در تمامی شهرستان های مازندران توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران تامین و توزیع شده است.