بازدید از واحدهای تولید کودهای شیمیایی


تاریخ ارسال :

۱۰ آبان ۱۳۹۸

بازدید از واحدهای تولید کودهای شیمیایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم بمنظور فرایند کنترل و تضمین کیفیت و نظارت بر فعالیت واحدهای تولیدی کودهای شیمیایی طرف قرار داد شرکت و باتوجه به قرارداد تولید کود سولفات پتاسیم کارخانه شیمی اکسیر بوستان و اعلام اماده بودن پارت های تولیدی، درتاریخ 9 آبان سالجاری از پارت تولیدی مذکور بازدید و موارد مورد نظر بررسی و کنترل گردید.