همایش آموزشی ترویجی سبد کودی


تاریخ ارسال :

۱۳ آذر ۱۳۹۸

همایش آموزشی ترویجی سبد کودی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

 همایش آموزشی ترویجی سبد کودی در استان سمنان در آذر ماه سال جاری با حضور 5 شرکت تولید کننده کود برگزار گردید، در این همایش مدیریت جهاد کشاورزی استان وکارگزاران و برخی از کشاورزان پیشرو و مسئولان جهاد کشاورزی استان از محصولات ارائه شده بازدید نمودند و به بحث و تبادل نظر با یک دیگر پرداختند و در پایان همایش با رضایت همه ی شرکت کنندگان به پایان رسید .