پهلوگیری کشتی حامل ۴۵۹۰۰ تن کود سوپر فسفات در بندر امام


تاریخ ارسال :

۱۲ اسفند ۱۳۹۶

پهلوگیری کشتی حامل ۴۵۹۰۰ تن کود سوپر فسفات در بندر امام

.کشتی دلنواز حامل ۴۵۹۰۰ تن کود سوپر فسفات راس ساعت ۳ بامداد در اسکله ۲۱ بندر امام پهلودهی شد که پس از انجام بازرسی ها و درفت گیری ساعت ۱۰ عملیات تخلیه حمل به انبار  و دپو شروع شده است