آمادگی شرکت برای توانمند سازی کشاورزان استان


تاریخ ارسال :

۲۰ آذر ۱۳۹۸

آمادگی شرکت برای توانمند سازی کشاورزان استان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران شرکتهای تولید کننده مواد کودی که با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تفاهم نامه همکاری دارند ، می توانند با هماهنگی مدیریت استان نسبت به برگزاری دوره های آموزشی در سطح روستا ، دهستان ، بخش و شهرستانهای استان تهران اقدام نمایند. به گفته مهندس راه انجام با عنایت به یکی از بند های تفاهم نامه شرکتهای تولید کننده مواد کودی برای ترویج تولیدات خود از طریق کارگزاریهای مستقر می توانند اقدام کنند ، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی این آمادگی را دارد با برنامه ریزی منسجم برای کل شرکتها یا به صورت انفرادی دوره های آموزشی را برای کشاورزان پیشرو استان ، باغداران و حتی کارشناسان جهاد کشاورزی استان برگزار نمایند ولی از شرکتها خواست برای هماهنگی بیشتر در اسرع وقت به اداره بازرگانی مدیریت استان مراجعه نمایند.