افزایش یک واحد کارگزاری در شهرستان باوی خوزستان


تاریخ ارسال :

۱۴ شهريور ۱۳۹۴

افزایش یک واحد کارگزاری در شهرستان باوی خوزستان
مدیر استان مهندس طاهری و مسئول بازرگانی شرکت بنابه درخواست مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نسبت به افزایش یک واحد کارگزاری در شهرستان مذکور جهت رفاه حال کشاورزان اقدام نمودند .

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان ، با توجه به کمبود کارگزار در شهرستان باوی استان خوزستان مدیر استان مهندس طاهری و مسئول بازرگانی شرکت بنابه درخواست مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نسبت به افزایش یک واحد کارگزاری در شهرستان مذکور جهت رفاه حال کشاورزان اقدام نمودند . و در جلسه تودیع و معارفه مسئول واحد دزفول با حضور مدیر استان و کلیه همکاران واحد دزفول انجام و با معرفی آقای مهندس یزدی باغبان‌زاده بعنوان سرپرست آن واحد از زحمات آقای مهندس گلستانی‌فر تقدیر بعمل آمد 0 لازم به توضیح است آقای مهندس گلستانی‌فر بعنوان معاون فنی اجرایی استان خوزستان معرفی و مشغول بکار گردید 0ضمناً توزیع کود اوره به مقدار 750 تن و کود سوپرفسفات تریپل به مقدار 150 تن و کود فسفات آمونیم به مقدار 25 تن انجام شد.