معرفی سبد کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی


تاریخ ارسال :

۴ دي ۱۳۹۸

معرفی سبد کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،انعکاس پوشش خبری هفته نامه ندای کشاورز از همایش آموزشی و ترویجی سبد کودی شرکت در تاریخ 98/9/27 آذر ماه و همچنین معرفی تولید کننده گان کودهای کشاورزی شرکت کننده در این همایش یکروزه به مخاطبان و بهره برداران بخش های مختلف کشاورزی استان.

جهت دریافت فایل کلیک نمائید.