حمل و توزیع کود در شهرستان های بانه و بیجار


تاریخ ارسال :

۵ دي ۱۳۹۸

حمل و توزیع کود در شهرستان های بانه  و بیجار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستانمدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان از تامین و حمل  50 تن کود شیمیایی اوره از انبار سازمانی شرکت به انبار عامل توزیع در شهرستان های بانه  و بیجار در مورخه 98/10/04 در این استان خبر داد .

مهندس محمد شهیاد با اعلام این مطلب افزود:

به منظور تامین و رفع نیاز کشاورزان و بهره برداران این مقدار کود در بین عوامل توزیع(کارگزاران ) در سطح شهرستانهای  مذکور هر کدام 25 تن توزیع شده است .