توزیع 4200 تن کود اوره برای محصولات زراعی در نکا


تاریخ ارسال :

۲۹ دي ۱۳۹۸

توزیع 4200 تن کود اوره برای محصولات زراعی در نکا

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندرانمدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع 4400تن کود کشاورزی از نوع اوره برای محصولات زراعی شهرستان نکا در 9ماهه سال جاری خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود اوره تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 13کارگزار توزیع تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان نکا توزیع شد