جلسه مدیر مجتمع شیمیایی آبیک با شرکت تامین کننده مواد اولیه و تکنیکال


تاریخ ارسال :

۷ بهمن ۱۳۹۸

جلسه مدیر مجتمع شیمیایی آبیک با شرکت تامین کننده مواد اولیه و تکنیکال

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک جلسه ای با حضور مدیر مجتمع و نماینده شرکت تامین کننده مواد اولیه و تکنیکال بمنظور تأمین مواد اولیه و تکنیکال مورد نیاز تولیدات مجتمع شیمیائی آبیک در روز یکشنبه 6 بهمن ماه  در دفتر مدیریت مجتمع برگزار گردید،