توزیع 20 تن کود کلرورپتاسیم از طریق تعاونی در سیمرغ


تاریخ ارسال :

۱۱ اسفند ۱۳۹۸

توزیع 20 تن کود کلرورپتاسیم از طریق تعاونی در سیمرغ

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندرانمدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 20تن کود کشاورزی از نوع کلرور پتاسیم  در شهرستان سیمرغ در 11ماهه سال جاری خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود کلرورپتاسیم تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 2 کارگزار توزیع  تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان سیمرغ توزیع شد