توزيع كود اوره از انبارهای شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان مرکزی – اسفندماه 1398


تاریخ ارسال :

۲۷ اسفند ۱۳۹۸

توزيع كود اوره از انبارهای  شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان مرکزی – اسفندماه 1398

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی آقای سید علیرضا موسوی  مدیر استان مرکزی  فرمودند : مقدار 300 تن کود اوره از انبار شهرستا ن جاورسیان در اسفند ماه سالجاری به شرکتهای تعاونی تولید ، بارگیری و ارسال  شده و توسط کارگزاران بین کشاورزان توزیع شده .