توزیع 885تن کود کلرور پتاسیم پودری در مازندران


تاریخ ارسال :

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

توزیع 885تن کود کلرور پتاسیم پودری در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندرانمدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 885تن کود کشاورزی از نوع کلرور پتاسیم پودری در استان مازندران در 12ماهه سال 98 خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود کلرور پتاسیم پودری تأمین شده  توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 50کارگزار توزیع خصوصی و تعاونی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح استان مازندران توزیع شد