توزیع 3720 کیلوگرم بذر برنج گرمه در استان مازندران


تاریخ ارسال :

۲۳ فروردين ۱۳۹۹

توزیع 3720 کیلوگرم بذر برنج گرمه در استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندرانمدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع 3720 کیلوگرم بذر گواهی شده شلتوک برنج از رقم گرمه در استان مازندران خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

بذر گواهی شده رقم گرمه شلتوک برنج از طریق کارگزاران مجاز تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در بین کشاورزان متقاضی برنجکار در استان مازندران توزیع شد.