توزیع کود پایه مورد نیاز مزارع کلزا در شهرستان کرج


تاریخ ارسال :

۲ ارديبهشت ۱۳۹۹

توزیع کود پایه مورد نیاز مزارع کلزا در شهرستان کرج
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 


مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از توزیع کود مورد نیاز مزارع کلزا در شهرستان کرج خبر داد.

علی اکبر ندرلو با اعلام این مطلب افزود :

 شرکت خدمات حمایتی استان البرز کود پایه مورد نیاز این مزارع را تأمین و تدارک نموده و توسط کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی در شهرستان توزیع نموده است.