تراز مالی سال 98


تاریخ ارسال :

۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۹

تراز مالی سال 98

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب کرمان ( جیرفت )جناب آقای محمد شریفی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب کرمان فرمودند .با توجه به مشکلات ایجاد شده بابت شیوع ویروس کرونا و طبق هماهنگی و برنامه ریزی های انجام شده از طریق مدیریت محترم امورمالی ، بستن حسابهای سال 98 برای اولین بار از راه دور و بدون حضور همکاران شعب در ستاد انجام می گردد . بر همین اساس همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب کرمان طبق برنامه قبلی با حضور فعال و همکاری از راه دور با همکاران ستادی شرکت در حال انجام وظیفه و تحویل تراز مالی سال 98 می باشند.