برگزاری کمیسیون مناقصه جذب نیروی حفاظتی استان تهران


تاریخ ارسال :

۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹

برگزاری کمیسیون مناقصه جذب نیروی حفاظتی استان تهران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ؛ جلسه کمیسون معاملات مدیریت استان با هدف بازگشایی پاکات پیشنهادی موسسات حفاظتی شرکت کننده در مناقصه جذب نیروهای حفاظتی در مورخ 99/2/27 در محل سالن اجتماعات و با حضور اعضای کمیسیون  و نماینده احدی از موسسات حفاظتی برگزار گردید ، از مجموع 10 موسسه حفاظتی که اقدام به خرید اوراق شرکت در مناقصه نموده بودند تعداد 4 موسسه موفق به بارگذاری قیمت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) شدند که مدارک آنها از طریق این سامانه مورد بررسی قرار گرفت که نهایتا موسسه حفاظتی درخشش مهر ایرانیان البرز به عنوان برنده این مناقصه اعلام گردید .