بازدید از انبار شهرستان دامغان


تاریخ ارسال :

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

بازدید از انبار شهرستان دامغان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،آقای افضلی مدیر استان سمنان از بازدید دوره ای کارشناسان این استان از انبار شهرستان دامغان خبر داد، آقای افضلی با اعلام این خبر افزود:

نکاتی در خصوص نحوه نگه داری و چیدمان و نظافت محیط انبار توضیحاتی به انبار داران داده شد.