توزیع کوددرشهرستان گیلانغرب کرمانشاه


تاریخ ارسال :

۱۰ تير ۱۳۹۹

توزیع کوددرشهرستان گیلانغرب کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاهگودرزحیاتی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردمقدار467تن کوداوره ازطریق کارگزاران بین بهره برداران شهرستان گیلانغرب توزیع شد