عملیات کیسه گیری کود شیمیایی ازته فله در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان


تاریخ ارسال :

۱۰ تير ۱۳۹۹

عملیات کیسه گیری کود شیمیایی ازته فله در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،



عملیات کیسه گیری کود شیمیایی اوره فله در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در حال انجام است.

آقای علیرضا رنجبرضرابی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان با اعلام این خبر گفت در سه ماهه ابتدایی سالجاری مقدار 5060 تن کود شیمیایی اوره در محل انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان کیسه گیری و برای عاملین و کارگزاران استان همدان حمل شده است.