در چارچوب طرح کودکفائی کودهای کشاورزی، تولید کودهای فسفاته از خاک فسفات در ایران آغاز شد


تاریخ ارسال :

۱۰ تير ۱۳۹۹

در چارچوب طرح کودکفائی کودهای کشاورزی، تولید کودهای فسفاته از خاک فسفات در ایران آغاز شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزیبا پیگیری ها و حمایت مجری طرح خودکفائی کودهای کشاورزی و مساعدت های سازمان بنادر و کشتیرانی و استانداری بوشهر، دومین محموله خاک فسفات وارد کشور شده و محموله اخیر به مقدار 20 هزار تن برای اولین بار در بندر بوشهر پهلودهی و از ساعاتی پیش تخلیه آن آغاز گردیده است.

مهندس حمید رسولی مجری طرح خودکفائی کودهای کشاورزی و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ضمن بیان مطلب فوق اعلام کرد: براساس توافقات بعمل آمده بین شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با سه کارخانه تولید کودهای فسفاته در بوشهر، مقرر شده که خاک فسفات مذکور پس از تبدیل به کودهای فسفاته مجدداً تحویل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی شده تا از طریق شبکه بزرگ کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی در اختیار کشاورزان زحمتکش سراسر کشور قرار گیرد.

واردات خاک فسفات به کشور، بخشی از تدابیر اتخاذ شده از سوی مجری طرح خودکفائی کودهای کشاورزی برای تامین داخلی کود مورد نیاز کشور بویژه کودهای فسفاته است. میزان نیاز کشاورزی کشور به این نوع کود سالیانه حدود 500 هزار تن ارزیابی شده است که با واردات خاک فسفات و تولید این نوع کودهای در کشور به همین میزان از نیاز کشور به واردات کاسته خواهد شد.