برگزاری جلسه هماهنگی مناقصه حمل درون استانی


تاریخ ارسال :

۲۱ تير ۱۳۹۹

برگزاری جلسه هماهنگی مناقصه حمل درون استانی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبیصبح امروز (بیست و یکم تیر ماه 99) جلسه هماهنگی برگزاری مناقصه حمل درون استانی نهاده های کشاورزی در سال 99 با حضور معاون، دبیر کمیسیون معاملات و اعضا کمیته کارشناسی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان برگزار گردید.