تامین و ارسال مقدار 25 تن کود اوره به شهرستان پلدشت


تاریخ ارسال :

۲۸ تير ۱۳۹۹

تامین و ارسال   مقدار 25 تن کود اوره به شهرستان پلدشت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی آقای مهندس علیرضا قربانی  مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی روز شنبه بیست و هشتم  تیر ماه سال 99  از بارگیری و حمل مقدار 25 تن کود اوره به شهرستان پلدشت خبر داد :

وی افزود این کودها به محض تخلیه در انبار کارگزاران با هماهنگی مدیریت کشاورزی شهرستان مذبور در اختیار کشاورزان منطقه قرار خواهد گرفت