کود اوره حمل شده درتیرماه به استان ایلام


تاریخ ارسال :

۲۹ تير ۱۳۹۹

کود اوره حمل شده درتیرماه به استان ایلام

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از تامین و حمل کود اوره به استان ایلام خبرداد.

آیت جمالی بیان داشت: از ابتدای تیرماه تا 28 همین ماه ، میزان 125 تن کود اوره از مبداء مرودشت شیراز وارد انبار سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام شد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام گفت: کود وارده به انبار سازمانی براساس نیاز منطقه به انبار کارگزاران حمل و توزیع شد.