بازدید از کارگزاری کود شرکت تعاونی روستایی ولایت جلین


تاریخ ارسال :

۸ مرداد ۱۳۹۹

بازدید از کارگزاری کود شرکت تعاونی روستایی ولایت جلین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستانحمید هزار جریبی، مدیر شرکت با اعلام این خبر گفت: بازدیدی توسط  گروه پایش کودی این  شرکت متشکل  کارشناسان فنی و بازرگانی این شرکت  ازوضعیت انبار کارگزاری شرکت تعاونی جلین به عمل آمد ؛ در این بازدید ازبخشهای مختلف انبار کارگزاری به جهت   راستی  آزمایی  اطلاعات  ارائه شده  توسط سیستم هوشمند  و کنترل و نظارت بر توزیع  کود های  یارانه ای درقالب دستورالعمل ابلاغی صورت گرفته است و مطابق دستور العمل فرم های ضمیمه پایش و کنترل صورت گرفته به صورت مجزا گزارشات آن تنظیم و صورتجلسه گردید.