کود سهمیه مرکز استان ایلام تامین شد


تاریخ ارسال :

۴ شهريور ۱۳۹۹

کود سهمیه مرکز استان ایلام تامین شد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از سهم وخرید وتوزیع کود شیمیایی توسط کشاورزان  شهرستان ایلام خبرداد.

آیت جمالی با اعلام این خبر گفت : مقدار 26 تن کودشیمیایی  از نوع اوره  بین  کشاورزان شهرستان ایلام توزیع شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام بیان داشت که شهرستان ایلام مرکز استان ایلام بوده که دارای 3 کارگزار می باشد.