بارگیری مستقیم کود از انبار سازمانی به انبار کارگزاران استان قزوین


تاریخ ارسال :

۵ شهريور ۱۳۹۹

بارگیری مستقیم کود از انبار سازمانی به انبار کارگزاران استان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛فریدون نقی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین اعلام کرد؛ با توجه به درخواست های مکرر خرید کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین  و حمل کود از مبادی جهت انبار آنان، از آنجایی که امکان تردد تریلی در مناطق صعب العبور استان وجود ندارد، حمل کود به این مناطق بصورت بارگیری مستقیم به محض ورود تریلی های حامل از مبادی به انبار سازمانی و بلافاصله بارگیری و به انبار آنان ارسال می گردد.