حضور رابط روابط عمومی در جلسه آموزشی خبرنویسی


تاریخ ارسال :

۲۵ شهريور ۱۳۹۹

حضور رابط روابط عمومی  در جلسه آموزشی خبرنویسی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام از حضور رابط روابط عمومی  در جلسه آموزشی خبرنویسی و گزارش رسانه ای خبرداد.

وی در این باره گفت: با توجه به برگزاری جلسه آموزشی خبرنویسی و گزارش رسانه ای به صورت ویدئو کنفرانس از سوی معاونت محترم برنامه ریزی و فن آوری اطلاعات در روز دو شنبه 24 شهریور ماه ، رابط روابط عمومی  این مدیریت در این جلسه آموزشی شرکت کرد.