تأمین کود برای 30 هزار هکتار مزارع کلزا در مازندران


تاریخ ارسال :

۱ مهر ۱۳۹۹

تأمین کود برای 30 هزار هکتار مزارع کلزا در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندرانمدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تأمین و توزیع کودهای کشاورزی پرمصرف مورد نیاز برای 30 هزار هکتار از مزارع کلزا در استان مازندران خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کودهای کشاورزی تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران برای مزارع کلزا شامل کودهای ازته، فسفاته و پتاسه خواهند بود.