برگزاری جلسه بررسی متقاضیان صدور عاملیت کارگزاری کود


تاریخ ارسال :

۹ مهر ۱۳۹۹

برگزاری جلسه بررسی متقاضیان صدور عاملیت کارگزاری کود

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از برگزاری جلسه بررسی متقاضیان صدور عاملیت کارگزاری کود در تاریخ 9 مهرماه 99 خبر داد. حمید ابراهیمی زاده در این باره گفت: تصمیم گیری درخصوص 6 پرونده متقاضیان صدور عاملیت کارگزاری کود با حضور اعضا کمیسیون مربوطه متشکل از مدیر و معاونین و دبیر کمیسیون برگزار شد و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ گردید.