تامین کود برای تولید 2 هزار تن پنبه دربهشهر


تاریخ ارسال :

۱۲ مهر ۱۳۹۹

 تامین کود برای تولید 2 هزار تن پنبه دربهشهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندرانمدیر شرکت  خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین وتوزیع کودهای کشاورزی پرمصرف مورد نیاز برای تولید 2 هزار تن پنبه  در شهرستان بهشهر استان مازندران خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کودهای کشاورزی تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران برای تولید2 هزار تن پنبه شامل کود های ازته،فسفاته و پتاسه بوده اند.