توزیع کودشیمیایی در شهرستان ملکشاهی


تاریخ ارسال :

۱۵ مهر ۱۳۹۹

توزیع کودشیمیایی در شهرستان ملکشاهی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام ازخرید وتوزیع کود شیمیایی توسط کشاورزان شهرستان ملکشاهی خبرداد.

آیت جمالی با اعلام این خبر گفت : از ابتدا مهر سال جاری لغایت 14 همین ماه مقدار 48 تن کودشیمیایی از نوع اوره  بین  کشاورزان شهرستان ملکشاهی توزیع شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام بیان داشت که شهرستان ملکشاهی یکی از شهرهای کوچک استان واقع در حوزه جنوب شرقی استان ایلام بوده که دارای 2 کارگزار می باشد.