تامین کود تعاونی روستایی چاه نهر شهرستان لارستان استان فارس


تاریخ ارسال :

۲۸ مهر ۱۳۹۹

تامین کود تعاونی روستایی چاه نهر شهرستان لارستان استان فارس

به گزارش رابط روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از حمل 25 تن کود اوره کشاورزی به تعاونی روستایی چاه نهر شهرستان لارستان در تاریخ 27 مهرماه سال 99 از طریق شرکت حمل و نقل تعاونی کامیونداران مرودشت خبرداد.