تامین کود اوره شهرستان اقلید استان فارس


تاریخ ارسال :

۴ آبان ۱۳۹۹

تامین کود اوره شهرستان اقلید استان فارس

به گزارش رابط روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از حمل 69 تن کود اوره کشاورزی به کارگزاری ها، تعاونی تولید و تعاونی روستایی شهرستان اقلید استان فارس در تاریخ 3 آبانماه سال 99 از طریق شرکت حمل و نقل تعاونی کامیونداران مرودشت خبرداد.