روند حمل و توزیع کود به شهرستان دیواندره


تاریخ ارسال :

۷ آبان ۱۳۹۹

روند حمل و توزیع کود به شهرستان دیواندره

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان،

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان از حمل 5 تن کود نیترات آمونیم سولفات و 5 تن سولفات پتاسیم از انبار مرکزی سنندج  به  مقصد  شهرستان دیواندره خبر داد.

آقای مهندس محمد شهیاد  افزود :   کود سوپر فسفات تریپل و سولفات پتاسیم و نیترات آمونیم سولفات از انبار سازمانی کردستان و کود اوره از مبادی کرمانشاه - مرودشت شیراز و پتروشیمی رازی و پردیس  در حال حمل به انبار کارگزاران  بخش خصوصی و تعاونیهای روستایی در سطح  استان می باشد .

مهندس شهیاد ادامه داد که روند توزیع کود از طریق کارگزاران و شرکت های تعاونی روستایی با حواله جهاد کشاورزی بین بهره برداران توزیع و در سیستم پایش مرتبا ثبت می شود .