تامبن و ارسال مقدار 20 تن کود اوره به شهرستان ارومیه


تاریخ ارسال :

۱۰ آبان ۱۳۹۹

تامبن و ارسال مقدار 20 تن کود اوره  به شهرستان ارومیه

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

 آقای مهندس  علیرضا قربانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی از تامین و ارسال مقدار  20 تن کود اوره  به شهرستان ارومیه در روز  شنبه دهم آبان ماه سال جاری خبر داد و  افزود : کودهای ارسال شده  مربوط به سهمیه پاییزه است که با هماهنگی معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی به این  شهرستان ارسال شده و توسط کارگزاران توزیع کودهای شیمیایی با هماهنگی مدیریتهای کشاورزی منطقه توزیع میگردد   .