بازدید مسئول امور کود استان از انبارکارگزاری منتخب شرکت خدمات حمایتی کشاورزی


تاریخ ارسال :

۱۴ آبان ۱۳۹۹

بازدید مسئول امور کود استان از انبارکارگزاری منتخب شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر:مسئول امور کود استان از انبار کارگزاری تعاونی تولید روستایی دشت بوشکان شهرستان دشتستان بازدید و موارد و دستورالعمل های لازم را ابلاغ و بررسی کردند.