مصاحبه با شبکه خبر توسط مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان


تاریخ ارسال :

۱۴ آبان ۱۳۹۹

مصاحبه با شبکه خبر توسط مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان طی مصاحبه با شبکه خبر در خصوص نحوه توزیع کود بین بهره برداران بخش های مختلف کشاورزی و میزان تامین کودهای کشاورزی استان از ابتدای سال زراعی جاری  خبر داد.

صالح محمدی با بیان اینکه در سال زراعی جاری روش توزیع کودهای یارانه ای براساس ثبت اطلاعات بهره برداران در سامانه پهنه بندی جهاد کشاورزی و تکمیل فرم اطلاعات بهره بردار و با رعایت سطح زیرکشت و توصیه کودی فنی که توسط کارشناسان مدیریت ها و مراکز خدمات جهاد کشاورزی شهرستان ها و الزام رعایت آن از طریق کارگزاری ها توزیع کود می باشد.