ارسال کود به شهرستان نی ریز استان فارس


تاریخ ارسال :

۲۰ آبان ۱۳۹۹

ارسال کود به شهرستان نی ریز استان فارس

به گزارش رابط روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع 583 تن کود اوره کشاورزی به شهرستان نی ریز از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه سال جاری از طریق کارگزاران تحت پوشش این شرکت خبرداد.