توزیع 10 تن کود سولفان از طریق تعاونی تولید در محمود آباد


تاریخ ارسال :

۱۲ آذر ۱۳۹۹

توزیع 10 تن کود سولفان از طریق تعاونی تولید در محمود آباد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندرانمدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 10تن  کود کشاورزی از نوع سولفان درشهرستان محمود آباد در8 ماهه سال جاری از طریق تعاونی تولید خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کودسولفان تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق  کارگزار توزیع تعاونی تولید تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی درسطح   شهرستان محمود آباد توزیع شد