تامین کود مزارع گندم در شهرستان کاشان


تاریخ ارسال :

۲۳ آذر ۱۳۹۹

تامین کود مزارع گندم در شهرستان کاشان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهانمدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود با تلاش و هماهنگی های به عمل آمده توسط همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان از ابتدای پاییز سال 99 تا کنون توانسته ایم 200 تن کود اوره مصرف بهره برداران کشاورزی جهت کاشت گندم شهرستان کاشان را تهیه و تامین نماییم