پایان عملیات بوجاری بذور گندم و جو استان تهران


تاریخ ارسال :

۲۶ آبان ۱۳۹۷

پایان عملیات بوجاری بذور گندم و جو استان تهران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران،

با تلاش و کوشش مستمر همکاران فنی استان، عملیات بوجاری 2694 تن ارقام گندم و جو در طبقات مختلف بذری به پایان رسید. بنا به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران  مهندس شیردل رئیس اداره بذر، گزارش مبسوطی از روند فرآوری بذور در ارقام و طبقات مختلف را به شرح زیر ارائه کردند:

  1. میزان کل خرید بذور در ارقام و طبقات گوناگون: 2.694.669 کیلو گرم.
  2. آغاز عملیات بوجاری 01/07/97
  3. مدت زمان اجرای عملیات فرآوری بذور50 روز.
  4. تعداد دستگاههای بوجار فعال در طول مدت فرآوری بذور 3 دستگاه به صورت متناوب.
  5. ارقام بذور گندم شامل : پیشتاز – سیروان – سیوند و ارقام بذور جو شامل: یوسف و نصرت .
  6. طبقات بذری گندم شامل : پیشتاز گواهی شده – پیشتاز مادری ، سیروان گواهی شده – سیروان مادری – سیروان پرورشی و سیوند گواهی شده – سیوند مادری – سیوند پرورشی.
  7. طبقات بذری جو شامل : یوسف گواهی شده – یوسف مادری و نصرت مادری .
  8. پایان عملیات بوجاری 22/08/97
  9. میزان استحصالی بذور در ارقام و طبقات گوناگون ؛ 2.421.525 کیلوگرم .
  10. میزان ضایعات حاصل بوجاری ( درجه 2 – درجه 3 و خاک ) 273.143 کیلوگرم .

به گفته مهندس شیردل موضوع مزایده ضایعات حاصل از بوجاری نیز شروع شده و بزودی انجام خواهد شد .