کود اوره توزیع شده در شهرستان ایلام


تاریخ ارسال :

۲۶ آذر ۱۳۹۹

کود اوره توزیع شده در شهرستان  ایلام

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از توزیع کود شیمیایی اوره توسط کشاورزان  شهرستان ایلام خبرداد.

آیت جمالی در این رابطه افزود : از ابتدای سالجاری تا 24 آذر ماه مقدار 545 تن کودشیمیایی  از نوع اوره  بین  کشاورزان شهرستان ایلام توزیع شده است.