تأمین و توزیع ۸۰۰ تن انواع کود شیمیایی در شهرستان دشتی


تاریخ ارسال :

۲۸ آذر ۱۳۹۹

تأمین و توزیع  ۸۰۰ تن انواع کود شیمیایی در شهرستان دشتی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهرآقای مهندس شاپور رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر از تأمین و توزیع ۸۰۰ تن انواع کود شیمیایی از ابتدای سال جاری تاکنون در شهرستان دشتی خبر داد. آقای مهندس رضائی بیان کرد: انواع کود ارسال شده، باهماهنگى جهادكشاورزى وتوسط کارگزاران طرف قرارداد بین کشاورزان عزیز توزیع شده است.